Muốn nhảy lầu tự tử, lại chừng chừ không nhảy, nhân viên cứu hỏa mất kiên nhẫn một chân đá xuống ...

2016-06-26
vnhot


Mọi người đều chờ đến mệt mỏi, kết quả đã có người hùng xuất hiện, người dân toàn hiện trường vỗ tay hoan hô anh ấy ...


Một người đàn ông muốn nhảy lầu tự tử, muốn nhảy lại không nhảy, nhân viên cứu hỏa mất kiên nhẫn một chân đá xuống ...


mỗi ngày sẽ luôn chia sẻ cùng bạn, nhanh chóng Like nào!


Bạn có thể cũng thích bài viết này